Hoitomaksut (perheen maksuosuus)

Osapäivähoito 5h/päivä

Alle 3-vuotias   305€/kk

Yli 3-vuotias     265€/kk

Kokopäivähoito

Alle 3-vuotias   450€/kk

Yli 3-vuotias     400€/kk

5-vuotiaan (s. 1.1.2016-31.12.2016) helsinkiläisen lapsen maksu 240€/kk . Helsingin kaupunki tukee 5-vuotiaan lapsen varhaiskasvatusta 160€/kk ajalla 1.8.21 - kesäkuu 2022. 5-vuotiaan tuki jatkuu syksyllä 2022.

Esiopetus on maksutonta. Varhaiskasvatuksen maksu esiopetusikäiselle 1.8.2022 alkaen 370€/kk.

Sisarkorvaus 150€.

Omavastuuosuuden lisäksi tulee hakea Kelan yksityisen hoidon tukea, kuntalisää sekä tulojen mukaista hoitolisää. Mikäli perheelle on myönnetty hoitolisää, alenee päivähoitomaksu (perheiden maksuosuus) vastaavasti.

Tärkeä osa Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry:n päiväkotien taloutta on vanhempien yhdessä tekemä varainhankinta.

 

Tästä pääset ilmoittamaan lapsesi päiväkodin

hoitopaikan jonoon! 

Mikäli teillä on kysyttävää hoitopaikoista tai päiväkodista, otattehan yhteyttä valitsemaanne päiväkotiin.